مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

به واسطه ی آگاه شدن از قسمت هایی که یک کل را می سازند؛ معلم می تواند به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز پژوهش را بیاموزند. اگر چه، می توان فرایند پژوهش را به شکل های متفاوتی ارائه کرد، اما با مطالعه ی این مقاله می توانید به درک جدیدی از مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش درکلاس درس دست یابید.

 

تصور کنید دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی، در این باره که سیب زمینی چگونه رشد می کند، کنجکاو شده اند. آن ها با دقت زیادی به سیب زمینی هایی که در دست دارند، نگاه می کنند. یکی از اولین مواردی که توجهشان را جلب می کند، این است که سیب زمینی ها جوانه دارند، و از این موضوع تعجب می کنند؛ و این سؤال برایشان مطرح می شود که کار جوانه ها چیست؟ در این هنگام، معلم به دانش آموزان کمک می کند تا مشاهده هایشان را بازگو و سؤال هایشان را مطرح کنند.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

یکی دیگر از موضوع های مورد توجه آن ها در این زمینه، این است که سیب زمینی ها در زیر زمین رشد می کنند. از خودشان می پرسند، آیا سیب زمینی ها هم دانه دارند و اگر دانه دارند، چه شکلی است؟

معلم به دانش آموزان کلاس درسش کمک می کند تا فهرستی از سؤال هایشان تهیه کنند. سؤال های آنان به این شرح است:

 

- جوانه چیست؟

- چگونه می توان گیاهان را بدون کاشتن دانه ی آن ها تکثیر کرد؟

- آیا جوانه ها چیزی دارند که سیب زمینی جدیدی را به وجود می آورند؟

-آیا برای به دست آوردن محصول سیب زمینی، باید همه یک سیب زمینی را بکاریم یا فقط بخشی از آن را ؟

 

به این ترتیب، برای جواب دادن به این سؤال ها، معلم به دانش آموزان پیشنهاد می کند که در این زمینه تحقیق کنند. بنابراین، آن ها را بر پایه ی سؤال ها و مشاهدات مشترکشان، به گروه های دو یا سه نفری تقسیم می کند.

 

سپس از دانش آموزان هر گروه می خواهد طرحی را تهیه کنند که شامل فهرستی از مواد مورد نیاز و روش کاشت سیب زمینی ها در خاک (تمام سیب زمینی، نصف سیب زمینی، بخشی همراه با جوانه یا بدون جوانه و ... ) باشد. دانش آموزی که درباره ی دانه ها کنجکاو بود، قصد دارد در طرحی که تهیه می کند، دانه ها را بررسی کند؛ زیرا خودش در کلاس درس فهمیده است که در این زمینه کتابی وجود دارد که از نظریه اش مبنی بر این که سیب زمینی، هم گل و هم دانه دارد، حمایت می کند. معلم به او پیشنهاد می کند که بعد از انجام این آزمایش ها، تحقیق خودش را انجام دهد.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

معلم از گروه ها می خواهد، سیب زمینی ها را مطابق با طرحی که تهیه کرده اند بکارند. هنگامی که گیاه شروع به جوانه زدن می کند، دانش آموازن آن ها را از ریشه در می آورند تا مورد مشاهده قرار دهند. آن ها مشاهده می کنند، برخی از سیب زمینی هایی که کاشته اند، ریشه زده اندو برخی رشد کرده اند. دانش آموزان ریشه هایی را می بینند که سیب زمینی های کوچک جدیدی به آن ها وصل هستند.

 

در این هنگام، دانش آموزان سؤال های بیشتری را مطرح می کنند و دوباره معلم به همان روش قبلی، آن ها را مرتب می کند:

 

- چه قدر طول می کشد تا یک سیب زمینی رشد کند؟

- از هر بوته، چند سیب زمینی به دست می آید؟

- آیا می توان از سیب زمینی های کوچک جدید، برای رشد بوته های دیگر سیب زمینی استفاده کرد؟

- چه بخشی از سیب زمینی کوچک جدید باید برای رشد بوته های دیگر سیب زمینی کاشته شود؟

 

نزدیک به پایان سال تحصیلی، معلم می تواند به دانش آموزان پیشنهاد کند که در طول تابستان، برخی از آزمایش ها را درخانه انجام دهند.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

وقتی به دانش آموزان به روش علمی با دنیای اطرافشان تعامل می کنند، خودشان مشاهده کردن، سؤال کردن، فرضیه سازی، پیش بینی کردن، جست و جو کردن، تفسیر کردن و برقراری تعامل را می فهمند.

 

معمولاً از این موارد به عنوان مهارت های فرایندی علمی یاد می شود. مهارت های فرایندی، در رشد ایده های علمی دانش آموزان، نقش اساسی دارند. گاهی تعبیر های گیج کننده ی زیادی از تعداد، دسته بندی و اهمیت نسبی مهارت های فرایندی وجود دارد. در این مقاله، هفت مهارت فرایند عملی، به نقل از هارلن و جلی مورد بحث قرار می گیرد که عبارت اند از:

 

 

مشاهده:

به دقت نگاه کردن، توجه کردن، مقایسه و مقابله کردن.

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای پژوهش در کلاس درس

سؤال کردن:

پرسیدن سؤال درباره ی مشاهدات؛ پرسیدن سؤال هایی که می تواند به پژوهش منجر شود.

 

فرضیه سازی:

فراهم کردن تبیین هایی که با مشاهدات به عمل آمده هم خوانی داشته باشد.

 

پیش بینی کردن:

حدس زدن رویدادی در آینده بر اساس مشاهدات.

 

جست و جو کردن:

طراحی، اجرا، اندازه گیری، جمع آوری داده ها و کنترل متغیرها.

 

تفسیر:

تحلیل و ترکیب کردن، نتیجه گیری و استخراج الگوها.

 

تعامل:

آگاه کردن دیگران از نتایج آزمایش ها، از طریق ارائه ی گزارش شفاهی، کتبی و یا به معرض نمایش گذاشتن دستاوردها.

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود

باتشکر از منبع:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=171436

/ 1 نظر / 154 بازدید
الیور

سلام. پدر من ایرانی هست من برادرم نه سال هست و در اسکولز ایرانی ها درس داره . از این نوشته ها برای آشنایی با اسکولز های ایرانی استفاده کردم