توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش

 

علم پژوهش در جامعه ایران اسلامی به ویژه در آموزش و پرورش علاوه بر اصول، روش و ابزارهای پژوهش، دارای الزاماتی است که بدون آن امکان انجام تحقیقات و شناخت دقیق مسایل وجود نخواهد داشت.

یکی از این الزامات زمینه سازی بستر ساختار فرهنگی در هر جامعه و نهاد می باشد به نحوی که اشاعه فرهنگ علمی و پژوهشی در نهاد آموزش و پرورش منجر به بهبود در سرعت بخشی به پژوهش های آموزش و پرورش گردد.

بنابراین باید به عوامل فرهنگی موثر بر پژوهش توجه نمود و آن را جدی گرفت.

عوامل فرهنگی موثر عبارتند از:

▪ صداقت و شفاف گویی در اعلام نتایج پژوهش ها

رازداری در کار پژوهشی اشتباه است. صاحبان فکر و اندیشه باید در بستری آزاد نتایج پژوهش های خود را بدون هیچگونه ترسی ارایه کنند و بدون توجه به سلایق و سیاست های مسیولان به طور شفاف نتایج پژوهشی خویش را برای اصلاح امور تعلیم و تربیت به جامعه علمی آموزش و پرورش ارایه نمایند.

▪ اعتماد و اطمینان افراد به یکدیگر

در جامعه و به ویژه جامعه فرهنگی، اعتماد و اطمینان دو طرف موجب می شود که پژوهشگران به راحتی اطلاعات لازم را کسب کرده و آن را در فضای علمی رد و بدل کنند.

▪ فاصله از قدرت و افراد

این بدان معنی است که پژوهشگر باید برای جلوگیری از دخالت ارزش ها و پیش داوری ها در نتایج علمی از مراکزی که سیاست های اصلی را تعیین می کنند دوری نماید تا نتایج آنگونه که باید و شاید علمی باشد و تحت تأثیر نظرات و سیاست های مسیولان تغییر نکند.

▪ دوری از تقلید گرایی

در پژوهش های علمی علاوه برادبیات علمی باید مسایل بومی را نیز توجه کرد و نباید در تحقیقات علمی پژوهشگر تقلیدگر محض باشد و تمامی یافته ها و راه های رفته کشورهای توسعه یافته را بدون هیچ تغییری بپذیرد.

▪ دوری از تعصب

دوری از تعصب و عقاید قالبی در پژوهش های آموزش و پرورش بسیار مهم است. باید پذیرفت که نتایج علمی ابطال پذیرند و در شرایط دیگر و در زمان و مکان دیگر شاید نتایج تغییر یابند باید به دستاوردهای خود همیشه با چشم متغیر نگاه کرد که شاید قابل تغییر باشد.

▪ دوری از تقدیر گرایی

برای توسعه تحقیقات از تقدیرگرایی دوری کرد زیرا که تفکر <هرچه پیش می آید درست است و خوب است> موجب دوری از تحقیق و جستجو می شود.

▪ دوری از پول محوری

آنچه مسلم است در تحقیقات برآورد هزینه بسیار مهم و جدی است ولی نباید هدف از انجام پژوهش صرفاً به دست آورد درآمد باشد مخصوصاً در آموزش و پرورش این مورد از جایگاه بالایی برخوردار است.

▪ اهمیت دادن به تحقیق و پژوهشگر

باید در نهاد آموزش و پرورش پژوهشگر جایگاه بسیار رفیعی داشته باشد که هیچ کس به راحتی به او امر و نهی نکند و احترام او را حفظ نماید.

▪ شایسته سالاری و تخصص گرایی در پژوهش

پژوهشگر باید یک فرد متخصص بوده و در زمینه کار مشخص شده تجربه کاری داشته باشد و یک پژوهشگر به تمام معنی باشد به طور مسلم هر فرد دانشگاه رفته ای قادر به انجام تحقیقات نخواهد بود.

▪ نتایج تحقیقات محور برنامه ریزی باشد

نتایج تحقیقات باید پایه و اساس برنامه ریزی ها باشد و به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش کردن نه یک فعالیت تجملی، بلکه یک ضرورت برای برنامه ریزی قلمداد شود.

آنچه مسلم است می توان عوامل بسیاری را برای بسترسازی فرهنگ توسعه پژوهش در آموزش و پرورش عنوان کرد ولی با توجه به شرایط و وضعیت موجود در جامعه و نهاد آموزش و پرورش به نظر می رسد موارد ذکر شده از مهمترین موارد هستند.

 

 

 خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی  ما می شود

 

با تکشر    

منبع  :

http://persianblog.ir/CreatePost.aspx?blogID=532486&h=40875.398438912

/ 0 نظر / 22 بازدید