پژوهش در کلاس درس و مدرسه

بی هیچ دلواپسی و دغدغه ای باید گفت: یکی از بهترین شیوه های تبیین و توجیه هر مطلب یا هر عقیده و نظری، " تشریح موارد کاربردی یا توصیف نمونه ها و الگوهای انجام شدنی " آن است.

چون همیشه " آموزۀ عمل " مهمترین است و همین آموزه است که " حرفهای منطقی تر و مورد نیاز " را برای بهره وران می آفریند. از این روست که انسان پذیرش گر یعنی انسان تفکر زدا، و تفکر زدایی خلاف آفرینش انسان است. آفرینش انسان همراه با " موهبت تفکر " یا " تعقل " است و پرسشگری در سرشت این موهبت الهی نهاده شده است. به همین خاطر است که انسان را " حیوانی عقل مند "، " صاحب عقل یا عقل مدار " شناخته اند.

پژوهش در کلاس درس و مدرسه یعنی " جست و جو " در زندگی روزمره.

فعالیتهای جست و جو گرانه را می توان در همۀ موضوعهای درسی و با هر حجم و اندازۀ کاری طراحی و اجرا کرد؟ به عنوان مثال: چرا کودکان و نوجوانان قادر نیستند آنچه را در دروس ریاضی می خوانند با آنچه که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند پیوند دهند؟ پاسخ این سؤال خیلی ساده است: آنچه آنان در ریاضی می خوانند، ذهنی است و در عمل هیچ برخوردی با آنها نکرده اند.

پژوهش در مدرسه گامی است برای داشتن اعتماد به نفس در میان دانش آموزان.

پژوهش در کلاس درس و مدرسه، " روح سیال جست و جو " در هر نوع یاددهی – یادگیری است. با پژوهشهای کلاسی و مدرسه ای می توان یادگیرندگان(دانش آموزان) را در برابر " وضعیتهای نادانسته " قرار داد و به سوی " اندیشه ورزی " به حرکت واداشت. همۀ شیوه ها و راهبردهایی را که می توان به این منظور مورد استفاده قرار داد، در یک چارچوب اصلی و اساسی " پنج مرحله ای " زیر خلاصه می شود:

1.کشف یا خلق یک مشکل.

2. بررسی مشکل.

3. پیدا کردن راه حلهایی برای حذف یا رفع مشکل.

4. انتخاب و اجرای بهترین راه حل.

5. نتیجه گیری.

این پنج مرحلۀ تحقیق و تفحص یا جست و جو و بررسی، همان شیوۀ علمی است که دانشمندان بزرگ از آن بهره می گیرند. با این شیوۀ سادۀ علمی، می توان همۀ بچه های کلاس و مدرسه را دانشمند کرد. همان دانشمندان کوچکی که در بزرگی افروزندگی خواهند کرد.

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود

باتشکرا ازمنبع:http://ataabad.com/iEssays-e12.html

/ 1 نظر / 37 بازدید
رضایی

سلام.آرزو میکنم اول هفته خوبی داشته باشید. برای جلسه امروز دنبال مطلب می گشتم. سر کار خانم:با تشکر.وبلاگتون کمکم کرد با اجازه در نظر سنجیتون هم شرکت کردم