آموزش تلفیقی دانش آموزان کم توان ذهنی

مراحل تشخیص کودکان کم توان ذهنی

اکثر این کودکان از طریق اجرای طرح سنجش توسط مراکز سنجش وارزیابی سازمان آموزش وپرورش استثنایی بااجرای آزمونهای کلامی و غیرکلامی دقیق برای کودکان 6 ساله، شناسایی و بعد از تشخیص از طریق مراکز مزبور جهت جایگزینی به مراکز آموزشی معرفی می شوند

 

حداقل سن وضوابط پذیرش کودکان کم توان ذهنی

سن ورود، حداقل 4سال تمام میباشد و کودک ضمن داشتن شرایط سنی بایدآموزش پذیر(پایین ، متوسط وبالا )نیز تشخیص داده شود.

مدارس کودکان ودانش اموزان کم توان ذهنی با توجه به ساختار پیش بینی شده و برنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان با هدف دستیابی این کودکان به خوداتکایی، بهزیستی شخصی واجتماعی محتوا و برنامههای زیر را در ارتباط با هر کدام از دورهها پیش بینی و اجرا می کنند.

    1.دوره پیش از دبستان

- از بدو تولد تا4سالگی: برنامه اموزش والدین با محتوایی مناسب ومورد نیاز انان طراحی شده که در طول سال تحصیلی :والدین می توانند با مراجعه به مراکز آموزشی گروه کم توان ذهنی ازخدمات اموزشی بهره مند شوند.

- برنامه اموزشی 6-4 سالگی:در این برنامه نواموزان همراه با والدین خویش در مرکز اموزشی حضور یافته وهر نواموز با توجه به محتوای مناسب ومورد نیاز انان که طراحی شده است :از خدمات اموزشی وتوان بخشی استفاده می نمایند.

- برنامه امادگی:این دوره حداکثر برای مدت سه سال نواموزان را در دو مرحله مقدماتی وتکمیلی اموزش می دهدبرای این دوره کتاب راهنمای معلم وکتاب کار کودک با هدف اشنایی با مفاهیم،کسب مهارتهای خودیاری واجتماعی،پرورش حواس،زمینه سازی برای خواندن ونوشتن و ریاضی ومهارتهای حرکتی پیشبینی شده که به انسجام آموزشهای نواموزان برحسب تواناییهایشان کمک میکند.

2.دوره ابتدایی

این دوره برای پنج پایه ابتدایی طراحی شده است که معادل پایه های اموزش ابتدایی دانش اموزان عادی می­باشد.هدف این دوره فراهم اوردن شرایط لازم برای رشد و شکوفایی تواناییهای نواموزان:سواداموزی به منظور رفع نیازهای روزمره زندگی:کسب مهارتهای اجتماعی، ایجاد امادگی برای آموزش حرفهای از طریق اموزش مهارتهای پیش حرفهای است.

برای رسیدن به اهداف : محتوای مناسبی پیش بینی شده است که عناوین آن عبارت است از :

کتابهای فارسی، ریاضی، علوم، دینی، مطالعات اجتماعی، قرآن وکتاب مهارتآموزی(حاوی طالب آموزشی وکاربردی منطبق با موقعیتهای واقعی زندگی، ترغیب دانش آموزان به فعالیتهای عملی، کسب مهارتهای خودیاری، کسب مهارت در برقراری ارتباط مفید و موثر اجتماعی، آشنایی با ابزار و ایجاد عادت کار با ابزار).

حداکثر سالهای توقف در هر پایه سه سال است و اگر دانش آموزی تمامی محتوای پیش بینی شده در هر پایه را در یک سال تحصیلی طی نکرد، به عنوان آموزش نیمه تمام در سال تحصیلی بعد در همان پایه ادامه تحصیل می ­دهد.

3. دوره مهارتهای حرفهای:

این دوره که در سه پایه طراحی شده شامل برنامه آموزش مهارتهای شناختی، سازشی، مذهبی و حرفه ای است محتوای مناسب برای این دوره با هدف پرورش و توسعه مهارتهای اجتماعی، اقتصادی، حرفه ای و آموزشی پیش بینی شده و دانش آموزان در پایان این دوره در صورت موفقیت در کسب مهارتها ضمن دریافت گواهینامه پایان این دوره ، گواهی مهارت درجه 2و3 حرفه ای را از سازمان فنی وحرفه ای دریافت میکنند که در جذب شدن به بازار کار آنان را یاری میدهد.

4. دوره متوسطه مهارتهای حرفهای:

این دوره تحصیلی از سال 1386 در برخی استانهای کشور شروع شده وهدف آن ایجاد مهارتهای خود اشتغالی در جهت یافتن شغلی مناسب ودر خور این کودکان است.

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود:

با تشکر از منبع:http://golha.sarbisheh.com/static.php?op=viewpage&pid=29

/ 0 نظر / 71 بازدید