شرایط لازم برای پژوهشگر شدن معلمان

در درجة نخست معلمان باید خود از درون، احساس تعهد و تعلق کنند و بخواهند که برای اصلاح امور آموزشی دست به پژوهش بزنند. نیاز به تغییر باید سراپای معلم را فرا گیرد به گونه‌ای که دغدغة تغییر و تحول داشته باشند تا به پژوهش روی آورند. اگر در معلمان باور درونی به ارزش تغییر پیدا نکند و انگیزه ای برای بهسازی و اثربخشی در آموزش نداشته باشند، مشکل است بتوان به انگیزة برنده شدن و یا امتیاز گرفتن به صورت های گوناگون، از آنان پژوهشگر ساخت. متاسفانه در کشور ما آغاز برنامة معلم پژوهنده با تمام خوبی ها و ضرورت هایش با جایزه و برتر و برترین شدن همراه بود. افزون بر کژ فهمی هایی که در این باره و در مفهوم معلم پژوهشگر و پژوهش کلاسی وجود داشت، مسابقه ای جلوه کردن این برنامه نیز مزید بر علت شد و آغازی پرهیجان و پر از انتظار از جمله برنده شدن، برخی از معلمان را (آنان نیز از مفهوم و هدف های پژوهشگری معلم آگاهی کافی نداشتند)، دل سرد کرد و نسبت به این موضوع کم انگیزه نمود. گرچه اقدام های برخی از مسوولان در سازمان های آموزش و پرورش سراسر کشور سبب شد تا حدودی بر این کاستی ها پیروز شوند و با درایت و هوشیاری که داشتند موضوع معلم پژوهنده را به درستی مطرح کرده و به اصطلاح جا انداختند، اما تا رسیدن به وضعیتی که در آن همة معلمان بتوانند پژوهشگر نیز باشند، راه بسیار طولانی در پیش است. اما چون حرکت آغاز شده و راه درست و مناسب می‌باشد، امید پیشرفت بیشتر است.

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود

با تشکر از منبع :http://nasle-farda.ir/cms4/editorial.asp?id=1235801540

/ 1 نظر / 30 بازدید
مانی

مرسی . به دردم خورد .اگر امکان دارد منابع خودتون رو دقیق تر معرفی کنید