کتاب شناسی اقدام پژوهی

باسلام .با یقین می توان گفت داشتن منابع معتبر برای پژوهش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است به همین منظور تعدادی از منابعی که می تواند در پژوهش و شیوه های پژوهشی موثر باشد  برای شما عزیزان ذکر می گردد.

* خسرو امیرحسینی (1384) مهارت پژوهشگری در آموزش(اقدام پژوهی)،تهران، عارفکامل ،چاپ دوم

* ابوالفضل بختیاری و یوسف ایرانی  (1384) ، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)،تهران ، انتشارات لوح زرین ، چاپ دوم

* علی رؤوف   (1386)پژوهش در کلاس درس و مدرسه ، تهران ، مدرسه ، چاپ دوم

* رضا ساکی و دیگران(1383) اقدامپژوهی: راهبردیبرای آموزش وتدریس،تهران، وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت،چاپ اول

* وجه الله سیف الهی (1384)اقدام پژوهی : آموزش یک دوره کامل روش تحقیق اقدام پژوهی،تهران، عابد،چاپ اول

* وجه الله سیف الهی (1382) راهنمایی اقدام پژوهی (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش ، رشت ، انتشارات گیلان ، چاپ دوم

* اقبال قاسمی پویا (1382)راهنمای معلمان پژوهنده،تهران،نشر اشاره،چاپ چهارم

* اقبال قاسمی پویا (1380)راهنمای عملی پژوهش در عمل،تهران،وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت ،چاپ اول

*جین مک نیف و همکاران (1382)،  اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی ) ترجمه محمدرضاآهنچیان ، تهران ، رشد ،چاپ اول

*مهدی رجبلو ، معلم و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) ،انتشارات نیلبرگ 

خواند ن نظرات شما عزیزان مایه دلگر می ما می شود :

باتشکر از منبع :http://faghihiac.ir/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87.aspx

/ 1 نظر / 42 بازدید
میرصادق میرکاظمی(صحافی گلبرگ)

سلام وبا عرض احترام. خوشحالیم که هنوز افرادی هستند که گوشه ای از سعی و تلاش نویسندگان را ارج می نهند و به فرهنگ کتاب خوانی ارج می گذارند. سپاس ار اینکه یک فکر خوب ارائه کردید و گوشه ای از یک مطلب خود را به معرفی کتب مرتبط با وبلاگتان اختصاص دادید. صحافی گلبرگ