معلم پژوهنده

معلم پژوهنده
معلم پژوهنده به هر معلم یا دست‌اندرکار آموزش و پرورش اطلاق می‌گردد که به نحوی با مسائل آموزش و پرورش سروکار دارد و علاقمند است برای بهسازی و اصلاح وضعیت نامطلوب به اقدام پژوهی دست بزند تا نتیجه آن منجر به تغییر و اصلاح وضعیت گردد (رواق نور، نشریه سازمان آموزش و پرورش، 1385، 22)به عبارت دیگر معلم پژوهنده به معلمان و مدیرانی اطلاق می‌گردد که برای حل مسائل آموزشی‌شان اقدام به پژوهش می‌نمایند و مسائل خود را از طریق پژوهش حل کرده بدون اینکه ویژگی‌های محققان حرفه‌ای و علمی را داشته‌باشند (قاسمی پویا، 1382، 10)

به زبان ساده‌تر پژوهشگر همان معلم یا مدیر می‌باشد که در محیط کاری خود با مشکلی برخورد می‌کند و در جهت سرو سامان دادن و بهبود وضعیت موجود اقدام به پژوهش می‌نماید.
از سوی دیگر معلم پژوهنده فردی است که همزمان از مهارت‌های پژوهش در عمل (اقدام پژوهی و دیگر مهارت‌های معلمی برخوردار است (ساکی، 1383، 8)
بدین ترتیب معلمان با پژوهش در عمل مسائل و مشکلاتی را که مانع از تحقق اهداف آموزش می‌شود شناسایی می‌کنند، در مورد چگونگی آن به گردآوری اطلاعات می‌پردازند برای حل آن‌ها چاره می‌جویند و به این ترتیب به طور مداوم در جهت تسهیل فرآیند آموزش و رفع موانع گام بر می‌داند

 

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود

باتشکر از منبع:

http://www.teo.ir/?pg=part/pajoohesh/tahghighat/internal&cn=pajooheshi/pajoohesh-1

/ 0 نظر / 25 بازدید