چند راهکار مفید و سازنده به منظور بهبود وضع بهداشت روانی دانش آموزان

مشارکت دادن والدین یا سایرا عضای خانواده درا مربرنامه  ریزی آموزشی، تصمیم گیری درباره مسایل بهداشتی مدرسه و روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
در اختیار گذاشتن منابع و مأخذ آموزشی مفید و سازنده برای پیشرفت و ارتقای توانمندی های فکری والدین
ایجاد ارتباطی موثر و پویا بین آموزگاران و والدین بچه ها
استفاده از نظریات و ایده های خلاقانه اولیا در جهت پیشبرداهداف آموزشی مدرسه
تشکیل کلا سهای آموزشی تربیتی برای والدین و مراقبین دانش آموزان
هماهنگ ساختن امکانات مدرسه با انتظارات و خواست های والدین
تشویق دانش آموزان به رعایت نکات ایمنی- بهداشتی درمدرسه
آموزش و تقویت رفتارهای سازنده و مثبت دردانش آموزان
هماهنگی میان مدرسه و سایر نهادهایی که وظیفه سلامت کودکان را به عهده دارند.

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود :

منبع: نشریه سلامت

/ 1 نظر / 17 بازدید

سلام.به دردم خورد. ممنون